Čipování v Praze

Otázka: Dobrý den pane doktore, doslechla jsem se, že psi v Praze musí být označeni čipem. Je to pravda? Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, tuto povinnost upravuje Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005. Praví se v ní, že „každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby.“

Takže skutečně platí, že každý pes chovaný v Praze musí být označen čipem nebo tetováním a dále musí být přihlášen do evidence magistrátu.

Dále také platí, že „Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.“

 

 

 

Vyhledávání


Poradna