Klíšťata

Po chladném období se začíná konečně zase oteplovat. To jistě většina z nás vítá, ale přináší to s sebou jeden velmi nepříjemný jev – klíšťata.

O vnějších parazitech, včetně klíšťat, se můžete dočíst v článku „Jaro a vnější parazité“. Zde se chceme dotknout pouze problematiky klíšťat.

Klíšťata jsou jednak obtížný parazit a jednak nebezpečný přenašeč vážných nemocí. Žijí nejčastěji v travnatých porostech a na keřích. Není pravda, že se klíšťata na hostitele spouštějí ze stromů. Nejvíc jich číhá na travinách a keřích do výšky cca 1 m nad zemí. Co se týká nadmořské výšky, vyskytují se i na horách a je možné je najít i ve výškách nad 750 m n.v. Proto je největší šance „chytit“ klíště při procházce vyšší travou nebo křovinatým porostem.

Proti klíšťatům je nutno naše zvířata účinně bránit. K tomu se nejčastěji používají následující prostředky:

1. Antiparazitární obojek – jedná se o plastový obojek, který je nasycen antiparazitárním prostředkem. Ten se z obojku postupně uvolňuje, váže se na kožní maz a pokud se s ním klíště nebo i blecha setká, zahyne. Může se stát, že se klíště stačí zakousnout, ale nestačí se napít. Většina obojků působí proti klíšťatům a blechám. Některé obojky jsou i repelentní a odpuzují kromě klíšťat a blech některé druhy hmyzu.Nespornou výhodou obojků je doba jejich účinnosti, která je až 8 měsíců. S obojkem se může zvíře bez problémů koupat.

2. Spot – on – je léková forma antiparazitika, kdy se preparát kápne ve formě kapry na kůži za krk. Dále funguje velice podobně jako obojek. To znamená, že se účinná látka naváže na tukovou složku kůže a odpuzuje a hubí klíšťata i blechy. Zásadní rozdíl oproti obojkům je v tom, že spot-on působí pouze cca 4 týdny.

3. Antiparazitární sprej – funguje tak, že se nastříká na srst a pokud se s ním klíště dostane do kontaktu, uhyne. Tyto přípravky nejsou odolné vodě a jejich působení je krátkodobé.

Pro přenos nejčastějšího onemocnění, kterým je borelióza, je nutné, aby bylo klíště přisáté a živé nejméně 4 hodiny. To znamená že včasným odstraněním přisátých klíšťat můžeme zásadně snížit pravděpodobnost nakažení boreliózou. Další nezanedbatelný fakt, který nás může trochu uklidnit je vlastní pravděpodobnost nakažení. V přírodě se nachází 5-30%klíšťat, která jsou nakažená boreliózou. Ale jen 2% z nakažených skutečně přenesou onemocnění na hostitele. Takže není nutné při každém nálezu klíštěte propadat beznaději. Mimo to je kočky a psy je možné nechat proti borelióze očkovat.

 Pokud tedy klíště na zvířeti (nebo na člověku) najdeme, musíme ho neprodleně odstranit. Správný postup je následující:

1. klíště najdeme

2. zapomeneme na rady typu „zakápnout olejem“, nebo „postříkat dezinfekcí“. Tyto postupy provokují klíště ke „zvracení“ a zvyšují pravděpodobnost přenosu onemocnění.

3. pomocí speciálního háčku na klíšťata (plastový háček připomínající miniaturní páčidlo), nebo „karty“ na klíšťata (plastová karta se zářezy dle velikosti klíštěte) nebo jiného vhodného nástroje klíště uchopíme co nejblíže kůže a vyvikláme ho nebo vytočíme. Směr otáčení není důležitý. Při vyjímání si počínáme opatrně, abychom klíštěti neutrhli hlavu.

4. místo přisátí dezinfikujeme až po odstranění klíštěte nejlépe některým jodovým preparátem.

5. pokud klíště přetrhneme, je na místě návštěva veterináře, který hlavičku z ranky odstraní.

Nabízí se otázka, jak poznat, že je klíště přetržené. Celé klíště má zúženou hlavičku. Pokud je tedy po vytažení zakončeno „tupě“ zjevně ho část chybí. Druhým dobrým vodítkem je sama ranka, která po vytažení klíštěte zůstává v kůži. Měla by být růžová až červená. To je znamení, že v ní nic nezůstalo. Vidíme-li zřetelně černý bod, je to hlavička klíštěte a je třeba vyhledat veterináře.

 

Vyhledávání


Články